2009. 5 Gazetteer of pitchstone outcrops on the Isle of Arran. In: Gazetteer of Arran Pitchstone Sources. 10.5284/1017938.

Title
Title
Article title
Title
5 Gazetteer of pitchstone outcrops on the Isle of Arran
Issue
Issue
Article issue
Issue
Gazetteer of Arran Pitchstone Sources
Series
Series
Article series
Series
Scottish Archaeological Internet Reports
Volume
Volume
Article volume
Volume
38
Downloads
Downloads
Article downloads
Downloads
sair38.pdf (3 MB) : Download
DOI
DOI
Article DOI
DOI
https://doi.org/10.5284/1017938
Publication Type
Publication Type
Article publication type
Publication Type
MonographChapter
Abstract
Abstract
Article abstract
Abstract
There are 96 separate entries in the gazetteer.
Year of Publication
Year of Publication
Year of publication
Year of Publication
2009
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
0 903903 60 8
Figure/Plate/Table/Ref
Figure/Plate/Table/Ref
Figure/Plate/Table/Ref
Figure/Plate/Table/Ref
Figure:    Plate:    Table:    Ref:
Source
Source
Source
Source
DigitalBorn
Relations
Relations
Relations
Relations
Created Date
Created Date
Created Date
Created Date
10-02-2015