Page Contributors:


Powered by
JSPWiki v2.8.4
11-06-2012
Print this page as a PDF  

Netherlands#


BORSBOOM A.J & VERHAGEN J.W.H.P., 2012: KNA Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek,(IVO-P),SIKB,4/12/2012 http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/KNA%20Leidraad%20proefsleuvenonderzoek%20definitief_04122012%20v%201.02.pdf.

BOSCH J.H.A., 2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1, 29/09/2008 http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/Leidraad%20ASB%20versie%205_2%20geactualiseerd%20september%202008.pdf

BRANDT R.W. et al., 1992: Archeologisch Basis Register Versie 1.0 , ARCHIS expertise Centrum, Amersfoort http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/ABR_website2.pdf

CARMIGGELT A. & SCHULTEN P.J.W.M. (ed.), 2002: Veldhandleiding Archeologie (Archeologie Leidraad 1),College voor de Archeologische Kwaliteit, Zoetermeer http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/veldhandleiding_leidraad1.pdf

DON P., GAALMAN A. & VAN DE VOORT J.P., 2000: De archieven en collecties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Project Nederlandse versie van de Art & Architecture Thesaurus (RKD Bulletin), Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.

KATTENBERG A. & HESSING W.A.M., 2013: Toelichting bij de Guidelines Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation van English Heritage, SIKB,18/03/2013. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Toelichting%20en%20introductie%20KNA%20Leidraad%20Geofysisch%20onderzoek%2013052013.pdf

KENMERK : SIKB-CCvD Archeo_S_11_47169, WIJZIGINGSBLAD KNA 3.2 Landbodems, SIKB-CCvD Archeo_S_11_47169,12/09/2011 http://www.sikb.nl/upload/documents/PRJ144/Wijzigingsblad%20KNA%2032%20landbodems%20120911.pdf

LANGE A.G., 2004:"The European Reference Collection: founding the future", in: LANGE A.G. (ed.): Reference Collections. Foundation for Future Archaeology, ROB, Amersfoort. http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/RefColl_web2.pdf

LAUWERIER R.C.G.M., 2011: KNA Leidraad Archeozoölogie 1.01,SIKB,10/10/2011. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/KNA%20Leidraad%20Archeozoologie%20versie%201.01%2010-10-2011.pdf

RENSINK E., 2008: KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland, SIKB 01-07-2008 versie 1.0, ,1/07/2008. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/KNA%20Leidraad%20Beekdalen%20in%20Pleistoceen%20Nederland%20versie%201_0.pdf

SIKB, 2007: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Waterbodems Versie 3.1, SIKB, 10/12/2007. http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA30/INHOUDSOPGAVE%20KNA%20WATERBODEMS_KNA%20versie%203_1.pdf

SIKB, 2009: Officiële doc._S_08_32913, Boordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor Archeologisch Onderzoek, SIKB, ,8/09/2009. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/BRL%204000%20versie%201_1_S_08_32913.pdf

SIKB, 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems Versie 3.2, SIKB, 1/03/2010. http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10182&tag

SIKB, 2012: Protocol Uitwisselmodel Deponeren Archeologische Vondsten, SIKB, 23/11/2012. http://www.sikb.nl/upload/documents/BRL0100/SIKB0102_2.1.0_UML_20121123_S_12_53317.pdf

TJALSMA H., 2006: Archiveren van digitaal academisch erfgoed : een verslag als voorbeeld (DANS Studies in digital archiving 2), DANS (Data Archiving and Network Services), Den Haag.

TOL A.J., VERHAGEN, J.W.H.P. & VERBRUGGEN M., 2012: KNA Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: karterend booronderzoek, SIKB, 4/12/2012. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/leidraden/KNA%20Leidraad%20IVO%20karterend%20booronderzoek%20definitief_04122012%20v%202.0.pdf

VERHAGEN J.W.H.P., RENSINK E., BATS M. & CROMBÉ Ph., 2011: Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/RAM%20197%20Optimale%20strategieen%20eindversie.pdf

WANSLEEBEN M. & VAN DEN DRIES M.H., 2008: Wegwijzer digitaal deponeren: archeologie, Aksant, Amsterdam.

WILLEMS W.J.H. & VAN DEN DRIES M.H. , 2007: “Quality assurance in archaeology, the Dutch perspective”, in: WILLEMS W.J.H. & van den Dries M.H., Quality management in archaeology, s.l.

WILLEMS W.J.H., 2005: Contract Archaeology and Quality Management in the Netherlands , in: Innovatie in de Nederlandse Archeologie, Gouda.


Back to the Bibliography Home Page